Categories
Uncategorized

Sem Zavest

Sprašujem se, kako zavestno živim svoje življenje.

Sprašujem se, kako dobro se zavedam sebe.

Sprašujem se, kako se predstavim ljudem, predvsem ali se zavedam v trenutku, ko se predstavljam, kako se predstavljam. Novi osebi. In znancu, prijatelju, partnerju vsak skupen trenutek. Kdo sem, ko sem sama s sabo.

Sprašujem se, v kolikšni meri se zavedam tega, kakšno samopodobo imam in iz kje izvira. Dinamika v družini in kako sem postavljena v okolico sta pomembna faktorja. Se zavedam tega? Kaj pomeni moj obstoj – zame, za ožjo in širšo okolico, za družbo, nenazadnje za svet v katerem živim, kaj pomenim za bivanje kot tako.

Sprašujem se, kako zavestna sem v tem, kako varno se počutim v danem trenutku, tam kjer sem. Kako varno se počutim v sebi. Sem OK sama s sabo?

Sprašujem se, ali se zavedam duševnih stanj in procesov, ki se odvijajo v meni. Zavedanje različnih stanj, tako na miselnem kot na čustvenem in telesnem nivoju. Kaj se dogaja na dušnem nivoju?

Sprašujem se, sem umirjena v danem trenutku. V danem trenutku, ki je tak ali drugačen. Kako pomemben je ta trenutek, ta dani trenutek, da se ga zavedam.

Sprašujem se, držim kontrolo ali znam popustiti? In kje je meja med nadzorom in nenadzorom. Kaj to pomeni meni in zame.

Sprašujem se ali me vodi Višji Jaz ali Nižji Jaz.

Nešteto vprašanj, ki se jih trudim postaviti in odgovoriti na njih v danem trenutku. Tudi zdaj, ko pišem te vrstice. Iz trenutka v trenutek. Sprašujem se, se zavedam tega?

Izkušam vsak trenutek posebej. Tukaj in Zdaj.

Vseobsegajoča Zavest.

Izkušam…

Program *Zavedanje Sebe* (več o tem na Delo – Beli Pav) te ponese v svet raziskovanja zavedanja sebe, zavedanja resničnega sebe in posledično zavestnega življenja.