Categories
Uncategorized

Sem Zavest

Sprašujem se, kako zavestno živim svoje življenje.

Sprašujem se, kako dobro se zavedam sebe.

Sprašujem se, kako se predstavim ljudem, predvsem ali se zavedam v trenutku, ko se predstavljam, kako se predstavljam. Novi osebi. In znancu, prijatelju, partnerju vsak skupen trenutek. Kdo sem, ko sem sama s sabo.

Sprašujem se, v kolikšni meri se zavedam tega, kakšno samopodobo imam in iz kje izvira. Dinamika v družini in kako sem postavljena v okolico sta pomembna faktorja. Se zavedam tega? Kaj pomeni moj obstoj – zame, za ožjo in širšo okolico, za družbo, nenazadnje za svet v katerem živim, kaj pomenim za bivanje kot tako.

Sprašujem se, kako zavestna sem v tem, kako varno se počutim v danem trenutku, tam kjer sem. Kako varno se počutim v sebi. Sem OK sama s sabo?

Sprašujem se, ali se zavedam duševnih stanj in procesov, ki se odvijajo v meni. Zavedanje različnih stanj, tako na miselnem kot na čustvenem in telesnem nivoju. Kaj se dogaja na dušnem nivoju?

Sprašujem se, sem umirjena v danem trenutku. V danem trenutku, ki je tak ali drugačen. Kako pomemben je ta trenutek, ta dani trenutek, da se ga zavedam.

Sprašujem se, držim kontrolo ali znam popustiti? In kje je meja med nadzorom in nenadzorom. Kaj to pomeni meni in zame.

Sprašujem se ali me vodi Višji Jaz ali Nižji Jaz.

Nešteto vprašanj, ki se jih trudim postaviti in odgovoriti na njih v danem trenutku. Tudi zdaj, ko pišem te vrstice. Iz trenutka v trenutek. Sprašujem se, se zavedam tega?

Izkušam vsak trenutek posebej. Tukaj in Zdaj.

Vseobsegajoča Zavest.

Izkušam…

Program *Zavedanje Sebe* (več o tem na Delo – Beli Pav) te ponese v svet raziskovanja zavedanja sebe, zavedanja resničnega sebe in posledično zavestnega življenja.

Categories
Uncategorized

Odgovornost

Čez dan se srečamo z raznimi občutki, in tako se srečamo lahko tudi z občutki odgovornosti. Z občutki odgovornosti, ki jih imamo do svojih bližnjih, do svojih prijateljev, do svojih dejavnosti, predvsem službenih, do narave, do živali…in premnogokrat med vsem tem pozabimo na odgovornost do sebe, če pa že, pa skrbimo nase predvsem iz vidika fizičnega počutja. Kolikokrat pa se vprašamo, kje so tukaj naša čustva, občutki? Smo dejansko v stiku z njimi? Mogoče bolj opazimo občutke drugih, predvsem reakcije na njih in se z njimi tudi bolj obremenjujemo. Dejstvo pa je, da kako si drugi razlaga nek dogodek, je odvisno čisto od njega samega in njegovega notranjega doživljanja. In prav tako se premalokrat zavedamo, da si svoje občutke, čustva, kreiramo mi sami in ne nekdo ali nekaj zunaj nas. Nekaj zunaj nas je mogoče povod, vendar pa občutke porajajo naša razmišljanja, naše predstave, naša pričakovanja, naše pretekle izkušnje, naše doživljanje, naš notranji svet. Občutek sam, kakršenkoli že je, je samo naš. In ko sprejmemo to in se tega začnemo zavedati v vsakem trenutku, sprejmemo odgovornost do vseh občutkov, ki se porajajo v nas. S tem ne predajamo odgovornosti za naše doživljanje in občutke na nekoga ali nekaj zunaj nas in s tem, kar je zelo pomembno, posledično ne predajamo svoje moči. In tako je del te odgovornosti potem tudi, da se naučimo pogledati, kaj vse se skriva za občutki, čustvi, naučimo se jih razumeti in jih tako tudi lažje sprejeti.

Vse nam zgolj postavlja ogledalo, priložnost, da se vidimo, resnično vidimo, ne samo zunanje obnašanje, temveč tudi notranje doživljanje, in da se razumemo. In ko razumemo sebe, razumemo tudi ostale in razumemo svet. In to je odgovornost, ki jo moramo v neki točki življenja sprejeti vsi. In potem tudi delujemo drugače. In naše življenje se spremeni.